El Parlament Europeu : Parlament : Visites
Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Visites 

Visites a Luxemburg

Visitants individuals

 • No s'hi organitzen visites individuals.

Grups

 • Una visita té una durada aproximada d'una hora i inclou una presentació general del funcionament del Parlament Europeu, així com la projecció d'un videomuntatge de curta durada.
  A la seu de Luxembrug no se celebra cap visita si el Parlament és reunit en sessió plenària a Brusel·les o a Estrasburg (vés al calendari).
  Donat el gran nombre de sol·licituds de visita, s'aconsella que es presenti la sol·licitud amb dos o tres mesos d'antelació.

  El dia de la visita:
  • Els grups han d'arribar a l'entrada de visitants 15 minuts abans de l'inici del recorregut.
  • Cada membre del grup ha d'anar identificat amb el carnet d'identitat, passaport o permís de conduir.

  Les peticions de visita poden adreçar-se per correu a

  Parlement européen
  Visites et Séminaires
  SCH 02A232
  L-2929 LUXEMBOURG
  Fax : 00352/4300 27072