Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Visites 

Visites a Luxemburg

Visitants individuals

 • No s'hi organitzen visites individuals.

Grups

 • Una visita té una durada aproximada d'una hora i inclou una presentació general del funcionament del Parlament Europeu, així com la projecció d'un videomuntatge de curta durada.
  A la seu de Luxembrug no se celebra cap visita si el Parlament és reunit en sessió plenària a Brusel·les o a Estrasburg (vés al calendari).
  Donat el gran nombre de sol·licituds de visita, s'aconsella que es presenti la sol·licitud amb dos o tres mesos d'antelació.

  El dia de la visita:
  • Els grups han d'arribar a l'entrada de visitants 15 minuts abans de l'inici del recorregut.
  • Cada membre del grup ha d'anar identificat amb el carnet d'identitat, passaport o permís de conduir.

  Les peticions de visita poden adreçar-se per correu a

  Parlement européen
  Visites et Séminaires
  SCH 02A232
  L-2929 LUXEMBOURG
  Fax : 00352/4300 27072