El Parlament Europeu : Parlament : Secretaria General
Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Secretaria General 

Direcció General de Traducció i Edició

Juana LAHOUSSE-JUÁREZ
Directora general
Curriculum Vitae
Adreça-e

La Direcció General de Traducció i Edició contribueix a respondre a les exigències polítiques del multilingüisme escrit, base del Parlament Europeu.

Funcions principals de la Direcció de Traducció

  • Traducció dels documents en les llengues oficials de la Unió Europea.
  • Assistència a l'intercanvi multilingüístic d'informació escrita.
  • Gestió de les traduccions confiades a professionals externs a la institució.

Funcions principals de la Direcció d'Edició

  • Imprimir i distribuir els documents de treball del Parlament Europeu (comissions parlamentàries, sessions plenàries...).
  • Difondre electrònicament aquests documents (Europarl).
  • Publicar els documents en el Diari Oficial (processos verbals, textos adoptats, preguntes escrites...).
  • Realitzar altres publicacions amb l'oficina de les publicacions oficials.
Organització
Direcció A
Direcció d'Edició i de Distribució
Director: Jean-Marc LAFOREST
 
Direcció B
Direcció de Traducció
Director: Helmut SPINDLER