El Parlament Europeu : Parlament : Secretaria General
Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Secretaria General 

Direcció General de Personal

Barry WILSON
Director general
Curriculum Vitae

La Direcció General de Personal contribueix que les diferents direccions generals del Parlament Europeu disposin dels recursos humans necessaris per tal d'acomplir el seu treball.

Funcions principals

  • Gestionar els recursos humans del Parlament Europeu, a saber els funcionaris, el personal dels grups polítics i altres agents, d'acord amb l'estatut aplicable als funcionaris i altres agents de les Comunitats Europees.
  • Desenvolupar estratègies polítiques amb vista a millorar les condicions de les dones i de promoure la igualtat d'oportunitats de cada empleat.
  • Menar amb èxit la política de personal de la institució, assegurar-ne el seguiment i, en els casos escaients, aportar-hi millores afrontant el repte que suposa l'ampliació de la Unió.
  • Donar accés al personal a una formació professional (formació lingüística, formació tècnica d'administració i gestió, formació informàtica...).
Organització
Direcció A
Estratègia de Recursos Humans
Director: Yves QUITIN
Adreça-e
Direcció B
Gestió administrativa del Personal
Directora: Janet PITT
Adreça-e