El Parlament Europeu : Parlament : Secretaria General
Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Secretaria General 

Direcció General d'Informació

Francesca R. RATTI
Directora general
Curriculum Vitae

La Direcció General d'Informació treballa per assegurar que la informació es trasllada al ciutadà, als mitjans de comunicació i als líders d'opinió.

Per mantenir informat el ciutadà sobre el funcionament i les activitats del Parlament Europeu, el Parlament ha creat oficines d'informació en cada Estat membre de la Unió.

La Direcció General d'Informació s'ajuda de tota classe de mitjans, accions i xarxes de comunicació per tal de promocionar el Parlament Europeu. S'intenta sensibilitzar grups de població diversos.

Funcions principals

  • Assegurar que el paper, el funcionament i les posicions del Parlament Europeu es coneixen en els diferents mitjans de comunicació, entre el gran públic i entre els multiplicadors d'opinió (associacions, societat civil, representants locals)
  • Assegurar un servei de biblioteques i de documentació als diputats, a les comissions i a altres òrgans del Parlament Europeu dins del marc del seu treball parlamentari oficial.
Organització
Direcció A
Direcció de Mitjans
Director: Jaume DUCH GUILLOT (a.i.)
Adreça-e
 Direcció B
Direcció de la Comunicació
Director/a: vacant
 
Direcció C
Direcció de la Documentació Parlamentària
Director: Sven BACKLUND (f.f.)
Adreça-e