Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Secretaria General 

Direcció General de Polítiques Exteriors

Dietmar NICKEL
Director general
Curriculum Vitae

La Direcció General de Polítiques Exteriors assegura l'organització dels treballs de les comissions parlamentàries del Parlament Europeu dins de l'àmbit de les polítiques exteriors.

Funcions principals

  • Proveir suport i assessorament professional als presidents i als ponents de les comissions en l'exercici de les seves funcions.
  • Donar assistència a les comissions responsables de les polítiques externes dins el desenvolupament dels seus programes de treball sobre la base d'una estreta cooperació amb la Comissió i el Consell.
  • Assegurar un bon desenvolupament de les reunions de les comissions parlamentàries en l'àmbit de les polítiques exteriors i de les delegacions.
  • Servir d'enllaç entre les delegacions interparlamentàries, els països de fora de la Unió Europea i els parlaments de tot el món.
  • Coordinar i desenvolupar relacions estretes entre el Parlament Europeu i els parlaments nacionals.
Organització
Direcció A
Comissions i Òrgans Multilaterals
Director: Luis Marco AGUIRIANO NALDA
Adreça-e
Direcció B
Delegacions Interparlamentàires i Suport de les Polítiques
Director: Jean-Louis BERTON (f.f.)