El Parlament Europeu : Parlament : Secretaria General
Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Secretaria General 

Direcció General de Polítiques Internes

Riccardo RIBERA d'ALCALA (a.i.)
Director general
Curriculum Vitae
Adreça-e

La Direcció General de Polítiques Internes vetlla per l'organització dels treballs de les comissions parlamentàries del Parlament Europeu dins del domini de les polítiques internes.

Funcions principals

  • Proveir suport i assessorament professional als presidents i als ponents de les comissions en l'exercici de les seves funcions.
  • Assistir a les comissions en el desenvolupament dels seus programes de treball, sobre la base d'una estreta cooperació amb la Comissió i el Consell.
  • Assegurar un bon desenvolupament de les reunions de les comissions parlamentàries.
  • Coordinar i desenvolupar unes estretes relacions entre el Parlament Europeu i els parlaments nacionals.
Organització
Direcció A
Polítiques Econòmiques i Científiques
Directora: Thérèse LEPOUTRE-DUMOULIN
Direcció B
Polítiques Estructurals i de Cohesió
Director: Ismael OLIVARES MARTINEZ
Direcció C
Drets dels Ciutadans i Afers Constitucionals
Director: Gérard LAPRAT
Direcció D
Afers Pressupostaris
Director: Alfredo DE FEO
 Direcció E
Coordinació Legislativa i Conciliació
Director: Els VANDENBOSCH (f.f.)
Adreça-e
Direcció F
Relacions amb els Parlaments Nacionals
Director: Piotr NOWINA-KONOPKA
Adreça-e