El Parlament Europeu : Parlament : Secretaria General
Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Secretaria General 

La Secretaria General

Harald RØMER
Secretari General del Parlament Europeu
Curriculum Vitae

El secretari general és el funcionari de més rang del Parlament. Dirigeix la Secretaria General, la composició i organització de la qual garanteix la Mesa. La Secretaria General és la responsable administrativa del Parlament. És nomenada per la Mesa d'acord amb l'article 197 del Reglament.

Principals funcions

  • Donar assistència al President del Parlament, la Mesa, els òrgans polítics i els diputats;
  • Assegurar el bon desenvolupament dels treballs parlamentaris sota la direcció del President i de la Mesa;
  • Verificar i signar, juntament amb el President, tots els texts aprovats conjuntament pel Parlament Europeu i el Consell;
  • Preparar la base d'un informe que permeti a la Mesa establir el projecte preliminar del Parlament Europeu.
Organització
Gabinet del Secretari General
Director del Gabinet: Fernando SUÁREZ MELLA
Direcció per a les Relacions amb els Grups Polítics
Directora: Olivia RATTI
Secretaria General: adreces i números de telèfon
Bruxelles - Brussels
rue Wiertz
Wiertzstraat
B-1047 Bruxelles
B-1047 Brussel
+ 32 / (0) 2 28 4 21 11
Luxembourg
Plateau du Kirchberg
B.P. 1601
L-2929 Luxembourg
+ 352 / 4300 1
Strasbourg
Allée du Printemps
Bâtiment Louise Weiss
BP 1024 / F
F-67070 Strasbourg Cedex
+ 33 / (0) 3 88 17 40 01