El Parlament Europeu : Parlament : Secretaria General
Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Secretaria General 

Direcció General de Finances

Roger VANHAEREN
Director general
Curriculum Vitae

La Direcció General de Finances gestiona les qüestions pressupostàries i financeres del Parlament Europeu.

Funcions principals

  • Preparar el pressupost del Parlament Europeu i portar-ne el seguiment de l'execució.
  • Controlar la regularitat dels actes pressupostàris i financers del Parlament Europeu.
  • Portar la comptabilitat oficial de la institució i gestionar les operacions de tresoreria.
  • Gestionar el règim financer dels diputats.
Organització
Direcció A
Serveis dels Diputats i Finances dels Grups Polítics
Director: Karl COLLING
 
Direcció B
Pressupost i Serveis Financers
Directora: Clare WELLS-SHADDAD
Adreça-e