Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Rol polític 

La Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea

La decisió d'elaborar una Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea fou adoptada pel Consell Europeu a Colònia els dies 3 i 4 de juny de 1999. Charter of Fundamental Rights
  • Les negociacions dutes a terme entre els representants dels caps d'Estat i de govern i el president de la Comissió, així com els diputats europeus i dels parlaments nacionals van resultar en l'esborrany de la Carta.

  • La Comissió Europea, el Parlament Europeu i el Consell de la UE proclamaren la Carta dels drets fonamentals el 7 de desembre del 2000 durant el transcurs del Consell Europeu de Niça.

  • El preàmbul de la Carta exposa la decisió dels països de la Unió de compartir un futur pacífic fonamentat sobre valors comuns i testimonia que essent conscient del seu patrimoni espiritual i moral, la Unió es fonamenta sobre els valors indivisibles i universals de la dignitat humana, la llibertat, la igualtat i la solidaritat i reposa sobre el principi de la democràcia i el principi de l'Estat de dret.

  • La Carta dels drets fonamentals reuneix en un text el conjunt de drets cívics, polítics, econòmics i socials del ciutadà així com els de tota persona resident en territori comunitari.

  • Aquesta drets es troben classificats en sis grans capítols: dignitat, llibertat, igualtat, solidaritat, ciutadania i justícia.

  • Cada any des del 2001, el Parlament Europeu confecciona un informe on examina el grau de respecte d'aquests drets.
    Això ha permès al Parlament adonar-se que la situació dels presoners es deteriorà en alguns Estats membres l'any 2002, principalment arran de la massificació a les presons. La intenció és d'estendre informes útils per conscienciar els Estats membres d'algunes d'aquestes situacions estudiades.

  • La incorporació dels drets fonamentals dins el futur de la Constitució Europea singificarà, quan entri en vigor, que les institucions europees i els Estats membres estaran jurídicament obligats a respectar-los.