Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Rol polític 

L'espai de llibertat, seguretat i justícia

llibertat, seguretat i justícia se situen al centre de les preocupacions dels ciutadans. Area of freedom, security and justice
  • La Unió Europea ha creat un espai de llibertat, de seguretat i de justícia que respecta la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió i que fa honors a les tradicions i als sistemes jurídics de cada Estat membre.

  • A l'interior d'aquest espai, els Estats membres poden mantenir una cooperació policial, duanera i judicial tant civil com penal, reforçant i fent més operativa la seva acció.

  • La Unió lluita contra el crim de tota mena (tràfic d'estupefaents, d'armes, de vehicles sostrets, corrupció, explotació sexual d'infants, terrorisme, xenofòbia...) per assegurar el nivell de seguretat del ciutadà.

  • L'espai de llibertat, de seguretat i de justícia garanteix al ciutadà el dret de circulació i d'establiment lliure dins la Unió.

  • Les competències de la Unió s'exerceixen també en matèria de seguretat i de justícia.
    El Parlament juga un paper col·legislador amb el Consell en bona part dels actes legislatius necessàris per la creació d'aquest espai.