El Parlament Europeu : Parlament : Rol polític
Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Rol polític 

L'espai de llibertat, seguretat i justícia

llibertat, seguretat i justícia se situen al centre de les preocupacions dels ciutadans. Area of freedom, security and justice
  • La Unió Europea ha creat un espai de llibertat, de seguretat i de justícia que respecta la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió i que fa honors a les tradicions i als sistemes jurídics de cada Estat membre.

  • A l'interior d'aquest espai, els Estats membres poden mantenir una cooperació policial, duanera i judicial tant civil com penal, reforçant i fent més operativa la seva acció.

  • La Unió lluita contra el crim de tota mena (tràfic d'estupefaents, d'armes, de vehicles sostrets, corrupció, explotació sexual d'infants, terrorisme, xenofòbia...) per assegurar el nivell de seguretat del ciutadà.

  • L'espai de llibertat, de seguretat i de justícia garanteix al ciutadà el dret de circulació i d'establiment lliure dins la Unió.

  • Les competències de la Unió s'exerceixen també en matèria de seguretat i de justícia.
    El Parlament juga un paper col·legislador amb el Consell en bona part dels actes legislatius necessàris per la creació d'aquest espai.