Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Rol polític 

La globalització

El Parlament Europeu contribueix a refermar el paper que la Unió Europea juga en el context de la globalització. Globalisation
 • El Parlament Europeu juga un paper actiu en discussions sobre la globalització.
  També segueix de prop els treballs en el si de l'Organització Mundial del Comerç (OMC).
  L'OMC és l'organització internacional on els països contractants defineixen les regles que regulen el comerç internacional.

 • El Parlament Europeu es posiciona a través d'un dictamen sobre el resultat de les negociacions de la Unió Europea en el marc de l'OMC i fa arribar recomanacions a la Comissió Europea, la qual és la principal negociadrora de la UE.

 • El Parlament subratlla que les dificultats específiques dels països en vies de desenvolupament s'han de prendre en consideració.


El Parlament Europeu coordina les seves accions amb vista a defensar l'interès del ciutadà dins el context actual de la globalització.

 • El Parlament és partidari de la creació d'una assemblea parlamentària a l'OMC per permetre a cada ciutadà la percepció dels mecanismes i decisions presos al si de l'OMC.
  La voluntat dels diputats és incrementar la transparència de les activitats de l'OMC.

 • El Parlament insisteix en la necessitat d'avançar vers una globalització ciutadana que garantirà una justícia social i una democràcia planetària.

 • En conclusió, el Parlament Europeu pot fer valer les seves posicions en les regles econòmiques mundials.