Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Rol polític 

La política exterior

El Parlament Europeu és consultat pel Consell sobre els principals aspectes i eleccions fonamentals de la política exterior i de seguretat comuna (PESC) i pot adreçar-hi preguntes i recomanacions. La PESC coordina les polítiques exteriors dels Estats membres de la Unió Europea. Foreign policy

  • El Parlament és informat regularment de l'evolució de la política exterior i de seguretat pel Consell, i pot formular-hi preguntes i recomanacions

  • A través de la seva Comissió d'Afers Exteriors, el Parlament Europeu roman en contacte amb l'alt representant de la Unió Europea de política exterior i de seguretat comuna, així com amb el comissari europeu encarregat de les relacions exteriors.

  • El Parlament dóna el seu parer en relació a l'adhesió de nous Estats a la Unió i és consultat sobre els acords internacionals i els acords d'associació o de cooperació comercial entre la Unió i tercers països.

  • El 29 d'octubre del 2004, els ministres d'Afers Exteriors dels Estats membres varen signar un tractat constitucional. L'aparició d'aquesta primera Constitució europea hauria de reforçar el paper del Parlament Europeu en matèria de política exterior.