Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Protecció de dades 

Contactes

Per a més informació pots contactar amb el delegat de protecció de dades del Parlament Europeu o bé amb l'autoritat de control independent:

Delegat de la protecció de les dades del Parlament Europeu
Service protection des données
KAD 02D021
L-2929 LUXEMBOURG
Phone +352 4300 24864
Mail Adreça-e
Controlador europeu de protecció de dades
Wiertzstraat, 60
B-1047 BRUSSEL
Web siteInternet
Phone +32 2 28 31 900
Mail Adreça-e