Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Protecció de dades 

Legislació

Reglament (CE) 45/2001 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2000, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de les dades de caràcter personal per les institucions i òrgans comunitaris i a la lliure circulació de les dades.
Versions disponibles : PDF  HTML
Decisió de la Mesa del Parlament Europeu, de 22 de juny de 2005, d'adopció de les disposicions d'aplicació relatiu al Reglament (CE) 45/2001 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de les dades de caràcter personal per les institucions i òrgans comunitaris i a la lliure circulació de les dades.
Versions disponibles : PDF  HTML