Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Procediments 

Procediment de conformitat

Mecanisme del procediment de dictamen de conformitat

El Parlament europeu emet el seu dictamen de conformitat sobre una proposta d'acte transmès pel Consell. Accepta o rebutja l'acte aprovat pel Consell, per la majoria requerida en l'article 192 del Tractat CE. Pot emetre, o no, el dictamen de conformitat. El Parlament en aquest procediment no pot proposar esmenes al text proposat pel Consell.

Quan el dictamen positiu del Parlament és un requisit per a una proposta legislativa, la comissió competent pot decidir, per tal d'afavorir una conclusió positiva del procediment, presentar al Parlament un informe provisional sobre la proposta de la Comissió. L'informe ha de contenir una proposta de resolució que comprengui les recomanacions relatives a la modificació o la posada en marxa de la proposta legislativa en qüestió. Si el Parlament aprova almenys una recomanació, el president demana la continuació del debat amb el Consell. La comissió competent elabora, a la llum dels resultats del debat amb el Consell, la seva recomanació final relativa al dictamen de conformitat del Parlament.