Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Procediments 

Procediments pressupostaris

El pressupost de la Unió Europea es vota per a un any i les previsions d'ingressos han de trobar-se equilibrades amb les de les despeses. El pressupost de la Unió Europea s'estableix conjuntament entre el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea. El Parlament és doncs responsable, amb el Consell, de la política pressupostària.

Evolució del poder pressupostari del Parlament Europeu

El poder pressupostari del Parlament es reforçà àmpliament després dels Tractats del 22 d'abril de 1970 i del 22 de juliol de 1975, els quals li van permetre obtenir un paper determinant en la decisió pressupostària

El Parlament Europeu defineix les orientacions pressupostàries i aprova el pressupost després del diàleg amb altres institucions.

Consulta l'execució del pressupost i ret comptes a la Comissió cada any.

 

Divisió del poder pressupostari entre el Parlament i el Consell

En el pressupost de la Unió Europea es diferencia entre les despeses obligatòries i les no obligatòries.

Sobre les despeses obligatòries, constituïdes essencialment per les agrícoles i les que es desprenen directament de l'aplicació dels tractats, el Parlament no pot més que proposar modificacions al projecte aprovat pel Consell. El Consell té l'última paraula sobre aquesta mena de despeses

Sobre les despeses no obligatòries, que engloben altres despeses (sobretot l'educació, els programes socials, els fons regionals, la formació...) és el Parlament qui decideix, en estreta col·laboració amb el Consell.