Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Procediments 

Consulta

El mecanisme del procés de consulta

El Parlament Europeu pot aprovar la proposta legislativa de la Comissió, rebutjar-la o demanar-ne la modificació.

En els casos previstos pel Tractat, el Consell consulta el Parlament abans de posicionar-se sobre la proposta de la Comissió i vetlla per prendre en consideració el seu parer. El Consell no és obligat a considerar jurídicament el parer del Parlament, però el Consell no pot aprovar res sense tenir-lo en compte.


Consulta sobre les iniciatives presentades per un Estat membre

Les iniciatives presentades per un Estat membre d'acord amb l'article 67, paràgraf 1, del Tractat CE o als articles 34, paràgraf 2, i 42 del Tractat UE, relatius als dominis de la cooperació policial i judicial en matèria penal, són examinats d'acord amb les disposicions de l'article 41 i dels articles 34 al 37, 40 i 51 del Reglament.

La comissió parlamentària competent pot convidar un representant de l'Estat membre d'on provingui la iniciativa perquè la presenti. Aquest representant pot anar acompanyat de la Presidència del Consell. Abans de procedir a la votació, la comissió competent demana a la Comissió si ha pres alguna posició sobre la iniciativa i, si és el cas, la convida a compartir-la. Si es presenten al Parlament simultàniament dues o més iniciatives legislatives que tinguin un objectiu comú, se'n farà un informe conjunt i únic.