Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Procediments 

Consulta

En el procés de consulta, el Parlament ha de donar el seu parer sobre la proposta de legislació abans que el Consell l'aprovi d'acord amb l'article 192 del Tractat CE.

Història

En els seus orígens, el Tractat de Roma del 1957 atorgava al Parlament un paper consultiu en el procés legislatiu. Va ser la Comissió qui proposà que fos el Consell el que aprovés la legislació.

L'Acta Única Europea, de 1986, i posteriorment els Tractats de Maastricht, d'Amsterdam i de Niça van ampliar les prerrogatives del Parlament Europeu, que pot esmenar textos legislatius en un ampli ventall d'àmbits.

El Parlament comparteix el poder de decisió amb el Consell.

El camp d'acció del procés de consulta

La consulta pot ser:

  • obligatòria, perquè els tractats comunitaris així ho estableixin i la proposta legislativa no pugui adquirir força de llei fins que el Parlament no hi dictamini, o
  • facultativa, quan la Comissió demana al Consell de consultar el Parlament.

Aquest procés s'aplica en diferents àmbits, com ara l'agricultura, les regles de competència, qüestions fiscals... i en la revisió dels Tractats.