Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Organització i procediments 

Procediments

Els Tractats de la Unió Europea confereixen al Parlament Europeu competències legislatives, pressupostàries, d'iniciativa i de control executiu.

Els epígrafs següents et permetran conèixer els diferents procediments que el Parlament aplica a diari.

Les informacions mencionades fan referència a les disposicions relatives als Tractats de la Unió Europea, al Tractat de la CE i al Reglament intern del Parlament.

Codecisió
Consulta
Procediments pressupostaris
Dictamen d'acord
Cooperació reforçada
Nomenaments
Iniciativa
Altres procediments legislatius