Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Descobreix El Parlament 

Pressupost

El pressupost del Parlament es destina al funcionament d'una institució de 785 diputats en 23 llengües de treball. Aquest pressupost forma part del pressupost general de la UE, del qual representa aproximadament un 1% —o una cinquena part del total de les despeses administratives de totes les institucions de la UE. Budget
  • El pressupost de 2006 del Parlament Europeu suma un total de 1.320 milions d'euros, dels quals el 44% són els sous dels 5.800 funcionaris que hi treballen.


  • Com que el Parlament és una institució elegida democràticament i dedicada a aprovar lleis que regeixen en tots els Estats membres, una bona part del personal es dedica a la traducció i interpretació de la legislació, perquè tots els ciutadans puguin seguir-los. Una mostra: el 2005 més d'un milió de pàgines van ser traduïdes.


  • Sobre un 21% del pressupost és destinat a les despeses dels eurodiputats, incloses les de viatges, despatxos i assistents personals.


  • Les despeses dels edificis del Parlament sumaren un 9% del pressupost en el 2006. Les activitats i productes d'informació totalitzen un 5%, així com la informàtica i les telecomunicacions involucrades. Les activitats dels grups polítics representen un 4% del pressupost.


  • El procediment d'elaboració del pressupost del PE s'inicia generalment al febrer, sobre la base de la proposició de la Secretaria General, la qual fixa els objectius prioritaris i els recursos necessaris per l'any venidor. A partir d'aquesta base, la Mesa del Parlament elabora un avantprojecte d'estat provisional i el sotmet a la Comissió del Pressupost. Un membre d'aquesta Comissió redacta un informe que se sotmetrà a votació. En aquest s'assenyala les prioritats del treball del Parlament incloent-hi xifres pressupostàries suggerides.


  • Sobre la base d'aquest informe, el Parlament en sessió plenària adopta les previsions, generalment al mes de maig. Més tard, aquestes són integrades en l'esborrany pressupostari de la UE, el qual és esmenat i adoptat pel Parlament en sessió plenària en dues lectures. La segona lectura té lloc al desembre.