El Parlament Europeu : Parlament : Poders
Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Poders 

La Comissió i el Consell, sota control

El Parlament Europeu aplica un control democràtic sobre la Comissió. També hi ha un cert control parlamentari sobre l'activitat del Consell. Commission and Council


 • El President de la Comissió és designat per majoria pel Consell.
  El Parlament aprova o rebutja el nomenament proposat. Seguidament, en conformitat amb el President designat, els Estats membres nomenen els comissaris. Aquest col·legi de comissaris ha de ser de nou ratificat pel Parlament.
 • El Parlament posseeix un poder de censura davant la Comissió; és un dret fonamental de què disposen els diputats europeus per assegurar el control democràtic de la Unió Europea. Així doncs poden obligar-la a dimitir.
 • La Comissió envia informes regularment al Parlament, com ara:
  • l'Informe anual de la Comissió sobre l'activitat de les Comunitats
  • l'Informe anual sobre l'execució del pressupost
  El Parlament exerceix el control a través de l'estudi d'aquests informes.
 • La presentació de preguntes escrites o orals al Consell i a la Comissió és un instrument de supervisió del Parlament.
 • El Parlament té el poder d'iniciativa política, gràcies al qual pot demanar a la Comissió de presentar una proposta al Consell de la Unió Europea.
 • Convida regularment la Comissió i el Consell de la Unió Europea a desenvolupar les polítiques existents o a iniciar-ne de noves.
 • A l'inici del seu mandat, el President en exercici del Consell exposa el seu programa al Parlament. Al final, hi ret comptes dels resultats obtinguts.