Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Poders 

La Comissió i el Consell, sota control

El Parlament Europeu aplica un control democràtic sobre la Comissió. També hi ha un cert control parlamentari sobre l'activitat del Consell. Commission and Council


 • El President de la Comissió és designat per majoria pel Consell.
  El Parlament aprova o rebutja el nomenament proposat. Seguidament, en conformitat amb el President designat, els Estats membres nomenen els comissaris. Aquest col·legi de comissaris ha de ser de nou ratificat pel Parlament.
 • El Parlament posseeix un poder de censura davant la Comissió; és un dret fonamental de què disposen els diputats europeus per assegurar el control democràtic de la Unió Europea. Així doncs poden obligar-la a dimitir.
 • La Comissió envia informes regularment al Parlament, com ara:
  • l'Informe anual de la Comissió sobre l'activitat de les Comunitats
  • l'Informe anual sobre l'execució del pressupost
  El Parlament exerceix el control a través de l'estudi d'aquests informes.
 • La presentació de preguntes escrites o orals al Consell i a la Comissió és un instrument de supervisió del Parlament.
 • El Parlament té el poder d'iniciativa política, gràcies al qual pot demanar a la Comissió de presentar una proposta al Consell de la Unió Europea.
 • Convida regularment la Comissió i el Consell de la Unió Europea a desenvolupar les polítiques existents o a iniciar-ne de noves.
 • A l'inici del seu mandat, el President en exercici del Consell exposa el seu programa al Parlament. Al final, hi ret comptes dels resultats obtinguts.