Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Poders 

El pressupost de la Unió Europea

La Unió Europea no recapta cap impost per si mateixa. El pressupost de la Unió Europea es finança amb càrrec a quatre 'recursos propis' posats a dispoció pels Estats membres un cop consultat el Parlament Europeu.
Budget
  • Els quatre recursos propis són:
    • Drets de duana (d'acord amb l'aranzel de duana comú aplicat als intercanvis comercials mantinguts amb tercers països). Representa aproximadament el 10% dels ingressos

    • Exaccions reguladores agrícoles (aplicades a les importacions de productes agrícoles procedents de països que no pertanyen a la Unió Europea). Es tradueix en l'1% dels ingressos

    • El 'recurs IVA' (contribució dels Estats membres corresponent al que seria el producte d'un IVA de l'1% aplicat a una base imposable harmonitzada). Implica el 14% dels ingressos

    • El 'recurs Producte Nacional Brut' (contribució de cada Estat membre calculada sobre la seva participació al PNB comunitari, amb un percentatge màxim de l'1,27%). Amb aquest recurs s'obtenen les tres quartes part dels ingressos.

  • El pressupost de la Unió Europea ha d'estar obligatòriament equilibrat en ingressos i despeses.