Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Poders 

El procediment de codecisió

Primera lectura
Codecision: first reading
- La (1) Comissió presenta una proposta legislativa al (2) Parlament i al (3) Consell simultàniament.
-El Parlament adopta algunes (4) esmenes i les sotmet al Consell.
-El Consell està d'acord amb el resultat de la primera lectura al Parlament, s'aprova el (5) text legislatiu.
Segona lectura
Codecision: second reading
- El (1) Consell no accepta el vot del Parlament o no s'hi pronuncia: el Consell adopta una (2) proposta comuna.
- El (3) Parlament aprova la posició o no s'hi pronuncia: s'adopta un (4) text legislatiu en la versió de la posició comuna.
- El Parlament confirma les esmenes no recollides en la posició comuna.
- Si el (5) Consell les accepta: s'aprova el (6) text legislatiu. Si el Consell les rebutja: ha de convocar-se el Comitè de Conciliació (27 membres del Parlament i 27 del Consell) per trobar la via d'acostar postures.
-El Parlament rebutja la posició comuna per majoria absoluta dels seus membres: el text legislatiu és rebutjat.
Tercera lectura
Codecision: third reading
- El (1) Comitè de Conciliació adopta un (2) projecte comú basat en la posició comuna i sobre les esmenes del Parlament Europeu en segona lectura.
- Si el Consell i el (3) Parlament l'aproven, s'adopta el (4) text legislatiu.
- Si el Comitè de Conciliació no arriba a un acord sobre un text conjunt, o si el Parlament o el Consell no l'aproven, el Parlament pot rebutjar definitivament la (5) proposta.