El Parlament Europeu : Parlament : Poders
Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Poders 

El procediment de codecisió

Primera lectura
Codecision: first reading
- La (1) Comissió presenta una proposta legislativa al (2) Parlament i al (3) Consell simultàniament.
-El Parlament adopta algunes (4) esmenes i les sotmet al Consell.
-El Consell està d'acord amb el resultat de la primera lectura al Parlament, s'aprova el (5) text legislatiu.
Segona lectura
Codecision: second reading
- El (1) Consell no accepta el vot del Parlament o no s'hi pronuncia: el Consell adopta una (2) proposta comuna.
- El (3) Parlament aprova la posició o no s'hi pronuncia: s'adopta un (4) text legislatiu en la versió de la posició comuna.
- El Parlament confirma les esmenes no recollides en la posició comuna.
- Si el (5) Consell les accepta: s'aprova el (6) text legislatiu. Si el Consell les rebutja: ha de convocar-se el Comitè de Conciliació (27 membres del Parlament i 27 del Consell) per trobar la via d'acostar postures.
-El Parlament rebutja la posició comuna per majoria absoluta dels seus membres: el text legislatiu és rebutjat.
Tercera lectura
Codecision: third reading
- El (1) Comitè de Conciliació adopta un (2) projecte comú basat en la posició comuna i sobre les esmenes del Parlament Europeu en segona lectura.
- Si el Consell i el (3) Parlament l'aproven, s'adopta el (4) text legislatiu.
- Si el Comitè de Conciliació no arriba a un acord sobre un text conjunt, o si el Parlament o el Consell no l'aproven, el Parlament pot rebutjar definitivament la (5) proposta.