Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Poders 

La codecisió

El procediment de codecisió es va introduir amb el Tractat de Maastricht sobre la Unió Europea (1992), i amb el Tractat d'Amsterdam (1999) es va ampliar i es va adequar per augmentar-ne l'eficàcia. Codecision

 • La codecisió dóna el mateix pes al Parlament Europeu i al Consell Europeu de la Unió en un ampli ventall d'àrees (per exemple transport, medi ambient o protecció del consumidor). Dos terços de les lleis europees són adoptades conjuntament pel Parlament Europeu i el Consell. És el procediment legislatiu ordinari.

 • La Comissió envia les seves propostes al Parlament i al Consell.
  • Aquests les examinen i discuteixen dos cops seguits.
  • Després de dues lectures, si no s'ha arribat a cap acord, la proposta se somet al Comitè de Conciliació, compost pel mateix nombre de representants del Consell que del Parlament.
  • Els representants de la Comissió assisteixen igualment a les reunions d'aquest comitè i intervenen en els debats.
  • Un cop el Comitè ha adoptat un acord, el text convingut s'envia al Parlament i al Consell per una tercera lectura, a l'objecte que pugui ésser adoptat com a text legislatiu, per a la qual cosa és indispensable l'acord definitiu de les dues institucions.
  • Tot i que el Comitè de Conciliació hagi consensuat un text comú, el Parlament pot refusar, per majoria absoluta dels seus membres, l'acte legislatiu proposat.