El Parlament Europeu : Parlament : Poders
Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Poders 

El Parlament i el Consell Europeu

El Consell Europeu, compost pels caps d'Estat o de govern, es reuneix com a màxim quatre cops l'any. European Council
  • Gràcies al sistema de rotació, cada Estat membre té assegurada la presidència del Consell Europeu durant un període de sis mesos.

  • El Consell Europeu inflingeix l'impuls necessari per al desenvolupament de la Unió Europea i defineix tant les orientacions com les prioritats polítiques generals, tenint en compte les recomanacions del Parlament Europeu.

  • Cada cimera europea s'inicia amb una declaració del President del Parlament Europeu, on exposa les posicions essencials de la institució sobre els diferents temes que seran abordats pels caps d'Estat o de govern.

  • Posteriorment a cada cimera, el President del Consell Europeu presenta un informe al Parlament sobre els resultats i entaula un debat amb els diputats.