Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Poders 

El Parlament i el Consell Europeu

El Consell Europeu, compost pels caps d'Estat o de govern, es reuneix com a màxim quatre cops l'any. European Council
  • Gràcies al sistema de rotació, cada Estat membre té assegurada la presidència del Consell Europeu durant un període de sis mesos.

  • El Consell Europeu inflingeix l'impuls necessari per al desenvolupament de la Unió Europea i defineix tant les orientacions com les prioritats polítiques generals, tenint en compte les recomanacions del Parlament Europeu.

  • Cada cimera europea s'inicia amb una declaració del President del Parlament Europeu, on exposa les posicions essencials de la institució sobre els diferents temes que seran abordats pels caps d'Estat o de govern.

  • Posteriorment a cada cimera, el President del Consell Europeu presenta un informe al Parlament sobre els resultats i entaula un debat amb els diputats.