Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Peticions 

No-admissió d'una petició

Si la teva petició no pertany a l'àmbit competencial de la UE serà declarada inadmissible. La raó pot ser que es tracti d'una temàtica on clarament les competències recauen sobre l'Estat membre.

Les peticions declarades inadmisibles pel Comitè de Peticions s'arxiven. El Comitè t'informarà de la decisió.

Depenent del tema de la teva petició, el Comitè de Peticions pot recomanar-te contactar amb un òrgan no comunitari (com pugui ser el Tribunal Europeu dels Drets Humans) o bé una autoritat estatal (com el Defensor del Poble estatal o les comissions de peticions dels Parlament dels Estats membres).

Cal que tinguis en compte que les qüestions relatives a casos de mala administració d'institucions o òrgans de la Unió Europea han de ser adreçades al Mediador europeu.

Publicació de les peticions

Els números i els autors de les peticions (o l'autor principal si es tracta d'una petició col·lectiva) s'inscriuen en el registre general per ordre de recepció i s'anuncien en els Plens del Parlament. Els anuncis figuren en l'acta de la sessió.

El peticionari ha de saber que les actes es publiquen en el Diari Oficial de la UE, per tant el nom dels peticionaris i el número de la petició són disponibles a través d'Internet. Cal ser conscient que això té algunes conseqüències en la protecció de dades. Si no desitges que el teu nom sigui publicat el Parlament Europeu et respectarà aquesta intimitat; hauràs d'explicitar aquest desig clarament en la petició. Igualment si desitges que la petició sigui transmesa confidencialment cal especificar-ho. Normalment les reunions del Comitè són públiques, i els peticionaris poden assistir-hi si ho sol·liciten quan s'examini la seva petició.