Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Peticions 

Quines actuacions es prenen en cas que s'accepti la petició?

Si el tema de la teva petició afecta alguna àrea d'activitat de la Unió Europea serà normalment admesa pel Comitè de Peticions, que decideix llavors quina mena d'acció prendrà d'acord amb les Regles de Procediment.

Sigui quina sigui la decisió, el Comitè de Peticions t'informarà tan aviat com s'hagi pres la decisió.

Depenent de les circumstàncies, el Comitè de Peticions pot:

  • sol·licitar a la Comissió Europea una investigació preliminar per recollir informació i decidir si es vulnera la legislació comunitària pertinent;
  • transmetre la petició a altres comissions del Parlament Europeu per obtenir-ne informació o iniciar altres accions (una comissió sempre ha d'atendre qualsevol petició sobre les seves activitats legislatives);
  • en alguns casos excepcionals, sotmetre un informe al Parlament perquè sigui votat en sessió plenària o bé efectuar una visita de recollida d'informació sobre el terreny;
  • adoptar qualsevol altra mesura apropiada per solucionar el fons de la petició.

El Comitè de Peticions es reuneix normalment tots els mesos, tret de l'agost, ja que cau en vacances parlamentàries. Hi ha una secretaria permanent que assisteix en les activitats del Comitè de Peticions, la qual en prepara les reunions i té funcions consultives.

El Comitè de Peticions del Parlament Europeu podrà demanar la col·laboració de les autoritats nacionals o bé locals dels Estats membres. Com que no es tracta d'una instància judicial, el Parlament Europeu no pot pronunciar-se ni jutjar, ni anul·lar decisions preses per les jurisdiccions dels Estats membres. Les peticions en aquesta línia seran rebutjades.