Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Peticions 

Qui pot realitzar una petició?

Podràs realitzar una petició si ets:

  • ciutadà de la UE,
  • resident en algun dels Estats membres de la Unió, o
  • membre d'alguna associació, empresa, organització (persona física o jurídica) amb seu a qualsevol dels Estats membres.

Sobre quins temes pot versar la teva petició?

El tema de la petició pot concernir assumptes que siguin d'interès o responsabilitat de la Unió Europea:

  • els drets del ciutadà europeu anunciats en els tractats
  • qüestions mediambientals
  • la protecció dels consumidors
  • la lliure circulació de persones, béns i serveis, i el mercat interior
  • les qüestions lligades a l'ocupació i la política social
  • el reconeixement de les qualificacions professionals
  • altres problemes relatius a la posada en marxa del dret comunitari.

A tenir en compte:
Les simples peticions d'informació i els comentaris generals sobre política de la Unió Europea no seran presos en consideració pel Comitè de Peticions.

En quina llengua pots presentar una petició?

La petició sol pot ser dirigida en alguna de les llengües oficials de la Unió Europea.