Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

El Parlament i tu 

Peticions

Un dels drets fonamentals dels ciutadans europeus:
Qualsevol ciutadà, a títol individual o conjuntament amb altres, pot exercir el dret de petició al Parlament Europeu en virtut de l'article 194 del Tractat CE.

Qualsevol ciutadà de la Unió Europea, o resident de qualsevol Estat membre, pot adreçar individualment o col·lectiva una petició al Parlament Europeu sempre que sigui relativa a algun camp d'activitat de la UE i que l'afecti directament. Qualsevol empresa, organització o associació amb seu central a la Unió Europea pot exercir aquest dret.

Una petició pot ser una queixa o sol·licitud, i pot estar relacionada amb interessos públics o privats.

La petició pot ser una sol·licitud particular, una queixa o una observació relativa a l'aplicació del dret comunitari o una crida al Parlament Europeu per posicionar-se sobre una matèria concreta. Aquestes peticions donen al Parlament l'oportunitat de parar atenció a qualsevol infracció dels drets dels ciutadans dels Estats membres, autoritats locals o qualsevol altra institució.

Procediment per enviar una petició al Parlament Europeu:
Qui pot realitzar una petició?
Sota quina forma pots presentar la petició?
Quines actuacions es prenen en cas que s'accepti la petició?
No-admissió d'una petició
Formulari en línia d'enviament de peticions

Si desitges obtenir més informació sobre la política de la Unió Europea, utilitza el formulari de correspondència amb el ciudatà (anglès).