Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Estades en pràctiques 

Estades per a intèrprets

La Direcció d'Interpretació del Parlament Europeu no ofereix formació bàsica als lingüistes que volen especialitzar-se en interpretació. En el marc de la subsidiarietat aquesta formació és competència de les autoritats nacionals de cada Estat membre.

Tanmateix, la Direcció d'Interpretació proposa un nombre limitat d'estades de perfeccionament professional a disposició de joves llicenciats en possessió d'una qualificació d'intèrpret de conferència.

El Parlament Europeu pot concedir beques de formació als intèrprets que comptin amb la titulació però no amb experiència professional.

En aquest moment les estades estan reservades fonamentalment a candidats de països candidats a l'adhesió o dels nous Estats membres.

Si consideres que compleixes tots els requisits i que pots optar a una beca de formació, a una estada de pràctiques o a una futura plaça com a intèrpret auxiliar de conferència, envia per correu electrònic el teu currículum detallat (indicant els períodes d'estada a l'estranger i l'experiència en interpretació de conferències) a Interpinfo@europarl.europa.eu.

Possibilitats de formació

Si estàs interessat a ser intèrpret de conferències, però encara no posseeixes la titulació necessària, has de saber que existeix tota una sèrie d'universitats europees que ofereixen estudis per assolir una titulació de traducció i interpretació. La llista d'universitats que ofereixen estudis a temps complet pot consultar-se al lloc web de la CIUTI.

Si ja posseeixes una titulació universitària en qualsevol especialitat i desitges formar-te com a intèrpret de conferències, has de saber que hi ha diverses institucions d'ensenyament superior que ofereixen màsters europeus.