Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Períodes de pràctiques 

Estades de traductors no remunerades

El Parlament Europeu ofereix a joves que hagin començat estudis superiors la possibilitat de realitzar períodes de pràctiques no remunerats. Tenen prioritat els joves que hagin d'efectuar un període de pràctiques en el marc dels seus estudis.

El Parlament Europeu advoca per la igualtat d'oportunitats i encoratja les candidatures de persones de tots els orígens culturals i ètnics, així com de persones amb alguna discapacitat, en tots els seus programes i estades.

Qualsevol candidat a l'estada de traductor ha de:

  • tenir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea o bé d'un país candidat a l'adhesió,
  • tenir més de 18 anys el dia d'inici de l'estada,
  • tenir un coneixement ampli d'alguna de les llengües oficials de la Unió Europea i un bon coneixement d'alguna altra, i
  • no haver estat beneficiari de cap altra estada remunerada en alguna institució europea, en algun partit polític o a càrrec d'algun eurodiputat, amb una durada de més de quatre setmanes consecutives

Qualsevol candidat a un període de pràctiques de traducció ha de complir el requisits següents:

  • formar part del pla d'estudis d'una universitat o centre de nivell equivalent,
  • estar inclòs en el programa d'una formació professional d'alt nivell organitzada per un organisme sense finalitat lucrativa (particularment instituts o organismes públics), o bé
  • ser un requisit obligatori per a l'accés a l'exercici d'una professió.
La durada de l'estada remunerada és de tres mesos, excepcionalment amb possibilitat de pròrroga de fins a tres mesos addicionals

Dates d'estades possibles
1 de gener al 31 de març 1 de juliol al 30 de setembre
1 d'abril al 30 de juny 1 d'octubre al 31 de desembre
Dates límit de recepció de les candidatures:
3 mesos abans la data d'inici de l'estada desitjada

Les estades per a traductors tenen lloc a Luxemburg.

Si tens interès en una estada remunerada, et preguem de llegir atentament les Regles internes relatives a les estades de traductors.

Si compleixes les condicions d'admissió, si et plau adreça per correu postal la candidatura, degudament emplenada, amb data i acompanyada dels següents documents:

  • una còpia del passaport o document d'identitat, i
  • una còpia del certificat d'estudis o del títol universitari més recent
a l'adreça següent:

Parlement européen
Stages de traducteurs
TOB 04B022
L - 2929 LUXEMBOURG

Atenció: les candidatures trameses per correu electrònic o bé fax no seran acceptades.