Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Períodes de pràctiques 

Estades remunerades de traducció

Les estades remunerades per a traductors estan reservades a llicenciats universitaris o de centres acadèmics associats. Tenen l'objectiu de permetre completar els coneixements adquirits al llarg dels teus estudis, alhora familiaritzant-te amb l'activitat de la Unió Europea i en particular del Parlament Europeu.

El Parlament Europeu advoca per la igualtat d'oportunitats i encoratja les sol·licituds de dones i homes de tots els orígens culturals i ètnics, així com les persones amb alguna discapacitat, en tots els seus programes i estades.

Qualsevol candidat a l'estada de traducció ha de:

  • tenir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea o bé d'un país candidat a l'adhesió,
  • tenir més de 18 anys el dia d'inici de l'estada,
  • tenir un coneixement ampli d'alguna de les llengües oficials de la Unió Europea i un bon coneixement d'alguna altra,
  • no haver estat beneficiari de cap altra estada remunerada en alguna institució europea, en algun partit polític o a càrrec d'algun eurodiputat, amb una durada de més de quatre setmanes consecutives, i
  • trobar-se en situació, abans de presentar la candidatura, d'haver cursat estudis universitaris durant un mínim de tres anys i disposar del títol pertinent.
La durada de l'estada remunerada és de tres mesos, excepcionalment amb possibilitat de pròrroga de fins a tres mesos addicionals

Dates de les estades possibles
1 de gener al 31 de març1 de juliol al 30 de setembre
1 d'abril al 30 de juny1 d'octubre al 31 de desembre
Dates límit de recepció de les candidatures:
3 mesos abans la data d'inici de l'estada desitjada

Les estades per a traductors tenen lloc a Luxemburg.

Per fer-se'n una idea, l'assignació de la beca ascendia a 1094 EUR al mes l'any 2006.

Si tens interès en una estada remunerada, et preguem de llegir atentament les Regles Internes relatives a les estades de traducció.

Si compleixes les condicions d'admissió, si et plau adreça per correu postal la candidatura, degudament emplemenada, amb data i acompanyada dels següents documents:

  • una còpia del passaport o document d'identitat,
  • una còpia del certificat d'estudis o del títol universitari més recent, i
  • una còpia dels resultats universitaris (qualificacions)
a l'adreça següent :

Parlement européen
Stages de traducteurs
TOB 04B022
L - 2929 LUXEMBOURG

Atenció: les candidatures trameses per correu electrònic o fax no seran acceptades.