Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Períodes de pràctiques 

Estades en pràctiques no remunerades

El Parlament Europeu ofereix a joves amb el Batxillerat acabat o amb estudis tècnics o superiors equivalents a aquest nivell la possibilitat de realitzar períodes de pràctiques no remunerats. Tenen prioritat els joves que hagin d'efectuar un període de pràctiques en el marc dels seus estudis.

Aquest període de pràctiques ha de complir algun dels requisits següents:

  • formar part del pla d'estudis d'una universitat o centre de nivell equivalent,
  • estar inclòs en el programa d'una formació professional d'alt nivell organitzada per un organisme sense finalitat lucrativa (particularment instituts o organismes públics), o bé
  • ser un requisit obligatori per a l'accés a l'exercici d'una professió.

La durada de les estades no remunerades és d'un a quatre mesos, amb possibilitat de derogació.

Dates d'inici i dates límit de recepció de les candidatures
Inici de l'estadaData límit d'inscripció
(almenys 3 mesos abans)
1 de gener1 d'octubre
1 de maig1 de febrer
1 de setembre1 de juny

Donat el gran nombre de peticions, t'aconsellem de no esperar a l'últim dia del termini per presentar la teva, a fi d'evitar la congestió del sistema.

Si tens interès en una estada no remunerada, et preguem llegir antentament les Regles relatives a les estades.

En cas que se t'hagi seleccionat, et demanarem els següents documents:

  • Còpia del passaport o del carnet d'identitat.
  • Còpia del diploma universitari o de les qualificacions obtingudes.
  • En cas de ser necessari, certificat de l'organisme de formació que demostri el caràcter obligatòri de l'estada.

No és necessari enviar aquests justificants fins entrar en el grup seleccionat.

En cas que se t'ofereixi l'estada, no hi seràs admès si no emplenes el dossier complet que se't sol·licitarà en la carta d'oferta.

Si compleixes les condicions d'admissió, pots emplenar l'acta de candidatura en línia.

Tingues en compte que si mantens inactiva la sessió d'acta de candidatura durant més de 30 minuts es perdran les dades que hi hagis introduït. Aconsellem que abans d'accedir-hi llegeixis detingudament les 'Normes internes referents als períodes de pràctiques i visites d'estudis a la Secretaria General del Parlament Europeu'.

La inscripció no pot modificar-se en línia i es realitza en una sola etapa. Hi ha disponible una còpia imprimible dels models de formularis de beca remunerada i de beca no remunerada per ajudar-te a preparar-te el dossier d'inscripció en línia.

És important imprimir la teva acta de candidatura abans de validar-la. Aquesta acta s'exigirà degudament signada amb els justificants en cas de selecció. Cal conservar també una còpia del número que se t'assignarà després de validar la teva inscripció en línia.