Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Períodes de pràctiques 

Estades en pràctiques: opció general o de periodisme (beques Schuman)

Períodes de pràctiques remunerades

Els períodes de pràctiques remunerats estan reservats a titulats d'universitats o de centres de nivell equivalemnt, amb la finalitat que puguin completar els coneixements adquirits durant els seus estudis i per permetre'ls familitaritzar-se amb l'activitat de la Unió Europea, particularment del Parlament.

Les diferents beques remunerades són:

  • les beques Robert Schuman, opció general
  • les beques Robert Schuman, opció periodisme

Els candidats a l'opció general de les beques Robert Schuman han de demostrar haver redactat, en els estudis universitaris o com a publicació científica, un treball amb una certa consistència acadèmica. Una d'aquestes beques porta el nom 'Chris Piening' i podrà atribuir-se a un candidat amb un treball particularment dedicat a les relacions entre la Unió Europea i els Estats Units.

Els candidats a l'opció periodisme de les beques Robert Schuman han de tenir una competència professional justificada sigui per publicacions, per la pertinença al col·legi de periodistes d'un Estat membre, per l'adquisició d'una formació de periodisme reconeguda en els Estats membres o entre els Estats candidats a ingressar en la Unió.

La durada de les beques remunerades és de cinc mesos.

 

Dates d'inici i dates límit de recepció de candidatures
Inici de l'estada Data límit de recepció de candidatures
1 de març del 15 d'agost al 15 d'octubre a mitjanit
1 d'octubre del 15 de març al 15 de maig a mitjanit

 

Aconsellem de no esperar a l'últim dia d'aquests períodes per presentar la teva candidatura, a fi d'evitar la saturació del sistema, ja que existeix un nombre important de candidatures.

Si tens interès en una beca remunerada, et preguem de llegir atentament les Regles internes relatives a les beques.

Et preguem que llegeixis atentament les condicions d'admissió. En cas de ser seleccionat, se't demanaran els següents documents com a justificants:

  • còpia del passaport o del carnet d'identitat,
  • còpia del diploma universitari,
  • la carta d'un professional que estigui en disposició d'avaluar les teves aptituds,
  • per als candidats a l'opció general: justificació d'un treball escrit (certificat, pàgina de guarda, diploma...), i
  • per als candidats a l'opció periodisme: publicacions o bé la inscripció professional de periodista d'un Estat membre, o el títol de formació de periodista reconegut en els Estats membres de la Unió Europea o en els Estats candidats a l'adhesió a la Unió.

En principi no cal enviar aquests justificants; se't demanaran quan se t'ofereixi una beca.

En cas d'oferiment d'un període de pràctiques, no seràs admès si no emplenes completament els dossiers mencionats més amunt quan se't demani.

Si reuneixes les condicions d'admissió, emplena si et plau l'acta electrònica de candidatura.

Tingues en compte que si mantens inactiva la sessió d'acta de candidatura durant més de 30 minuts es perdran les dades que hagis introduït. Aconsellem que abans d'accedir-hi llegeixis detingudament les 'Normes internes referents als períodes de pràctiques i visites d'estudis a la Secretaria General del Parlament Europeu'.

La inscripció no pot modificar-se en línia i es realitza en una sola etapa. Hi ha disponible una còpia imprimible dels models de formularis de beca remunerada i de beca no remunerada per ajudar-te a preparar-te el dossier d'inscripció en línia.

És important imprimir-te l'acta de candidatura abans de validar-la. Aquesta acta s'exigirà degudament signada amb els justificants en cas de selecció. Cal conservar també una còpia del número que se t'assignarà després d'haver validat la teva inscripció en línia.