Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Cooperació 

Relacions amb els parlaments nacionals dels Estats membres

La Conferència d'Òrgans Especialitzats en Afers Comunitaris (COSAC)

La COSAC és un òrgan de cooperació on són representades les comissions dels parlaments nacionals dels Estats membres encarregats dels afers europeus, i el Parlament Europeu.

La COSAC reuneix, en cada reunió bianual, sis representants de cada parlament nacional dels Estats membres i sis membres del Parlament Europeu, on dos vicepresidents s'encarreguen de les relacions amb els parlaments nacionals.

Després de la creació, el 1989, pels presidents dels parlaments dels Estats membres de la CE, la COSAC ha evolucionat considerablement d'un fòrum d'intercanvi d'informacions a una representació reconeguda dels parlaments nacionals en l'àmbit de la Unió Europea.

El Centre Europeu de Recerca i de Documentació Parlamentàries (CERDP)

El CERDP té per objectiu:

  • promoure els intercanvis d'informació, d'idees i d'experiències sobre temes d'interès comuns del Parlament Europeu i dels parlaments nacionals;
  • reforçar l'estreta cooperació existent entre els serveis de recerca i de documentació dels parlaments membres en tots els dominis de la informació, i
  • recollir, intercanviar i difondre els estudis efectuats pels serveis parlamentaris.