Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Cooperació 

Relacions amb els parlaments nacionals dels Estats membres

El Parlament Europeu dóna una gran importància a mantenir lligams estrets amb els parlaments nacionals dels Estats membres a través de reunions regulars.

Les relacions dels parlaments nacionals amb el Parlament Europeu

La Conferència de Presidents és l'òrgan competent per les qüestions referents a les relacions amb els parlaments nacionals dels Estats membres.
El Parlament Europeu informa regularment els parlaments nacionals sobre les seves activitats. Algunes comissions conviden regularment membres dels parlaments nacionals a assistir a les reunions per debatre sobre noves proposicions legislatives emeses per la Comissió.
El projecte de Constitució Europea acorda amb els parlaments nacionals més possibilitats de participació, i els dóna el poder d'examinar i discutir qualsevol proposta legislativa sobre la qual el Consell no hagi iniciat les deliberacions ni hi hagi pres cap decisió.