Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Documents de referència 

Pàgines tècniques sobre la UE

Et donem la benvinguda a les pàgines tècniques del Parlament Europeu.

L'objectiu d'aquestes pàgines és donar una visió global de la integració europea i de la contribució del Parlament Europeu a aquesta evolució.

Versió en línia de les pàgines tècniques

La versió en línia de les pàgines tècniques que trobaràs aquí es revisa i s'actualitza, si escau, cada trimestre. Es troba actualment disponible en tres llengües: francès, alemany i anglès.

en en fr

La versió actual té en compte les modificacions aportades pels recents tractats i fa referència, si cal, al Tractat Constitucional.

A la darrera versió en línia hem afegit el nom de l'autor o dels autors en cada pàgina. Per a més informació sobre la darrera versió pots consultar la pàgina 'Nota al lector'.

Versió en text de les pàgines tècniques

L'Oficina de Publicacions publica una versió en text de les pàgines tècniques dos cops en el decurs de cada legislatura en totes les llengües oficials. Durant la tardor de 2007 es publicarà una versió de text revisada. Es trobarà disponible també en suport CD-ROM.

Comentaris i suggeriments

Adreça tota crítica, comentari o suggerència relativa a les pàgines tècniques a ipxp-editorial@europarl.europa.eu. Desitgem conèixer el teu parer.

Arxius

Hi ha una edició de 2004 de les pàgines tècniques disponible en els arxius.