Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Òrgans polítics 

La Conferència de Presidents de Comissió

La Conferència de Presidents de Comissió és l'òrgan del Parlament Europeu que permet assegurar una millor cooperació entre les diferents comissions parlamentàries.

La composició de la Conferència de Presidents de Comissió

La Conferència de Presidents de Comissió es compon dels presidents de totes les comissions permanents o temporals, i tria al seu torn el seu president. La Conferència de Presidents de Comissió es reuneix un cop al mes a Estrasburg durant les sessions plenàries.

 

Atribucions de la Conferència de Presidents de Comissió

La Conferència de Presidents de Comissió pot fer certes recomanacions a la Conferència de Presidents en relació amb els treballs de les comissions i a l'establiment de l'ordre del dia dels períodes de sessió.
Pot també aconsellar la Conferència de Presidents en cas de conflicte de competències entre dues comissions.
La Mesa i la Conferència de Presidents poden delegar certes tasques a la Conferència de Presidents de Comissió