Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Òrgans polítics 

Les comissions parlamentàries

Les comissions temporals

El Parlament pot, en qualsevol moment, crear comissions temporals a fi de resoldre problemes específics.
Les comissions temporals tenen un mandat màxim de 12 mesos no prorrogables.

 

Les comissions d'investigació

El Parlament pot constituir comissions d'investigació en cas d'infracció o de mala aplicació del dret comunitari.
Les seves competències s'estableixen d'acord amb les modalitat d'exercici del dret d'investigació del Parlament Europeu.

 

El Comitè de Concicliació

La conciliació és la tercera i darrera fase dels més importants procediments legislatius de la Unió Europea, el procediment de codecisió.
En cas de desacord entre el Parlament i el Consell, un Comitè de Conciliació reuneix 27 representants dels Estats membres i 27 diputats del Parlament.
Aquest comitè s'encarrega d'elaborar un projecte comú que serà de nou sotmès en tercera lectura al Consell i al Parlament per la seva aprovació.
L'acord final de les dues institucions és indispensable per aprovar el text.