Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Òrgans polítics 

El Col·legi de Qüestors

El Col·legi de Qüestors és l'òrgan del Parlament Europeu responsable de les qüestions administratives i financeres que interessen els diputats i les seues condicions de treball.

Composició del Col·legi de Qüestors

Els qüestors són sis i són membres de la Mesa.
El Parlament Europeu elegeix els qüestors després de l'elecció del president i dels 14 vicepresidents.
Els qüestors són elegits per votació secreta, per tres voltes i per majoria: s'exigeix majoria absoluta del sufragi per a les dues primeres voltes, i majoria simple en la darrera.
El seu mandat es fixa en dos anys i mig i disposen de veu consultiva en la Mesa.

 

Atribucions del Col·legi de Qüestors

Els qüestors s'encarreguen de gestionar les tasques administratives i financeres relatives directament als diputats, com per exemple, la disposició de les instal·lacions i serveis generals.
Poden presentar proposicions de modificació o de reescriptura de textos relatius a totes les reglamentacions aprovades per la Mesa.
Els qüestors es reuneixen, generalment, un cop al mes.

 

Publicitat de les decisions del Col·legi de Qüestors

Els diputats poden formular preguntes als qüestors sobre la seva activitat.