Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Òrgans polítics 

La Mesa

Les funcions de la Mesa

La Mesa assumeix nombroses tasques administratives i financeres intraparlamentàries.
Té competències sobre tots els temes relatius al funcionament intern del Parlament.
Examina les sol·licituds relatives al desenvolupament de les sessions, pot autoritzar reunions de comissions o de delegacions fora dels emplaçaments habituals de treball i prepara l'avantprojecte de previsió de les despeses del Parlament.
Designa el secretari general del Parlament, el qual assegura la direcció dels serveis administratius del Parlament i aprova la composició i organització de la Secretaria General.
La Mesa es reuneix, en general, dos cops al mes.

 

La publicitat de les decisions de la Mesa

Els procediments verbals de la Mesa es tradueixen a totes les llengües oficials, s'imprimeixen i distribueixen a tots els diputats.
Tot diputat pot formular preguntes relatives a les activitats de la Mesa.

 

Les competències relatives als partits polítics europeus de la Mesa

La Mesa decideix la quantia de les assignacions concedides als partits polítics representats al Parlament Europeu.