Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Òrgans polítics 

La Conferència de Presidents

Les atribucions de la Conferència de Presidents

La Conferència de Presidents assumeix les tasques encomanades pel Reglament.
Organitza els treballs del Parlament Europeu i dels seus òrgans.
Se li consulten totes les qüestions lligades a la programació legislativa i sobre les relacions amb altres òrgans i institucions de la Unió Europea.
La Conferència de Presidents es reuneix, en general, dos cops per mes. Les seves reunions no són públiques.

 

La Conferència de Presidents: publicitat de les seves decisions

Les actes de la Conferència dels Presidents es tradueixen a les llengües oficials i s'imprimeixen i es distribueixen a tots els diputats.
Qualsevol diputat pot formular preguntes relatives a l'activitat de la Conferència de Presidents.

 

La Conferència dels Presidents oberta a tots els eurodiputats

Aquesta Conferència dóna l'oportunitat a tots els diputats, fora de les sessions plenàries, d'intercanviar els seus punts de vista amb una personalitat convidada o de conèixer en exclusiva les proposicions presentades per la Comissió Europea.