Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Òrgans polítics 

La Conferència de Presidents de Delegació

La Conferència de Presidents de Delegació és un òrgan polític del Parlament Europeu que examina periòdicament totes les qüestions relatives al bon funcionament de les delegacions interparlamentàries i de les delegacions a les comissions parlamentàries mixtes.

La composició de la Conferència de Presidents de Delegació

La Conferència de Presidents de Delegació es compon dels presidents de totes les delegacions interparlamentàries permanents, i al seu torn tria el seu propi president.

 

Les atribucions de la Conferència de Presidents de Delegació

La Conferència de Presidents de Delegació pot fer recomanacions a la Conferència de Presidents en relació amb els treballs de les delegacions.
La Conferència de Presidents de Delegació elabora un projecte de calendari anual, trobades interparlamentàries i unes reunions de les comissions parlamentàries mixtes.
La Mesa i al Conferència de Presidents poden delegar certes tasques en la Conferència de Presidents de Delegació.