Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Organització i procediments 

Òrgans polítics

Aquí trobaràs informació detallada sobre la funció, la composició i les competències dels òrgans polítics del Parlament Europeu.

Les regles de funcionament intern d'aquests òrgans es regeixen pel Reglament intern del Parlament.

Conferència de Presidents
Mesa
Qüestors
Comissions parlamentàries
Conferència de Presidents de Comissió
Conferència de Presidents de Delegació