Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Organització 

El Parlament i la Comissió Europea

La Comissió Europea, guardiana dels tractats i agent executiu de la Comunitat, treballa en estreta col·laboració amb el Parlament Europeu. President
  • La Comissió presenta, explica i defensa les propostes de llei a les comissions parlamentàries. Ha de tenir en compte les modificacions sol·licitades pel Parlament.

  • La Comissió participa en totes les sessions plenàries del Parlament Europeu i ha de retre comptes de les seves directrius polítiques sempre que un parlamentari li ho demani.

  • La Comissió ha de respondre les qüestions, escrites o orals, dels diputats.