El Parlament Europeu : Parlament : Organització
Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Organització 

El Parlament i la Comissió Europea

La Comissió Europea, guardiana dels tractats i agent executiu de la Comunitat, treballa en estreta col·laboració amb el Parlament Europeu. President
  • La Comissió presenta, explica i defensa les propostes de llei a les comissions parlamentàries. Ha de tenir en compte les modificacions sol·licitades pel Parlament.

  • La Comissió participa en totes les sessions plenàries del Parlament Europeu i ha de retre comptes de les seves directrius polítiques sempre que un parlamentari li ho demani.

  • La Comissió ha de respondre les qüestions, escrites o orals, dels diputats.