Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Organització 

La Secretaria General

El Parlament Europeu diposa de l'assistència d'una Secretaria General.
Sota l'autoritat d'un secretari general, entorn a 5.000 funcionaris seleccionats per oposició pública a tots els països de la Unió són al servei del Parlament.
President
  • Els grups polítics tenen els seus propis col·laboradors, i els diputats disposen d'ajudants parlamentaris.

  • El Parlament Europeu es distingeix d'altres organitzacions internacionals per la seva obligació d'assegurar un multilingüisme integral. El Parlament Europeu treballa en totes les llengües oficials de la Unió Europea: en 23 llengües després de l'ampliació de Romania i Bulgària i del reconeixement de l'irlandés com a llengua oficial el 2007.
    Tots els docuements tractats en sessió plenària han de ser traduïts a 21 llengües (a l'irlandès i el maltès se'ls aplica una derogació parcial, i només se n'hi tradueixen alguns).

  • El Parlament Europeu posa a disposició també els seus serveis d'interpretació, perquè cada diputat pugui expressar-se en la seva llengua materna.
    El Parlament és doncs l'empleador que més intèrprets i traductors lloga arreu del món. Un terç dels efectius treballen per a aquest servei.

  • La Secretaria General es troba a Luxemburg i a Brusel·les.