Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Organització 

Les comissions parlamentàries

Per preparar el treball del Parlament Europeu en sessió plenària, els diputats es distribueixen en comissions permanents, cadascuna de les quals s'especialitza en certs dominis particulars. President
  • Les comissions parlamentàries són 20.
    Estan compostes per un nombre de diputats que oscil·la entre 28 i 86 i compten amb un president, una mesa i una secretaria. La seva composició política reflecteix la del Ple.

  • Les comissions parlamentàries es reuneixen un o dos cops al mes a Brusel·les i els seus debats són públics.

  • En comissió parlamentària els diputats europeus elaboren, esmenen i voten les propostes legislatives i informes d'iniciativa pròpia. Els diputats examinen les proposicions de la Comissió i del Consell i, si escau, redacten un informe que serà presentat en sessió plenària.

  • El Parlament Europeu pot crear subcomissions i comissions temporals per tractar problemes específics, o bé comissions d'investigació dins l'àmbit de les seves competències de control.

  • Els presidents de les comissions coordinen els seus treballs en el si de la Conferència de Presidents de Comissió.