Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Organització 

Grups polítics

Els diputats s'apleguen en grups polítics, conformats no pas per la seva nacionalitat sinó per les afinitats polítiques. A dia d'avui hi ha vuit grups polítics al Parlament Europeu. President
  • Els grups polítics s'asseguren l'organització interna dotant-se d'un president (o bé de dos copresidents, en alguns grups), d'una mesa i d'una secretaria.

  • En l'hemicicle, els llocs atribuïts als diputats es determinen segons la pertinença política, d'esquerra a dreta, segons l'acord dels presidents de grup.

  • Per compondre un grup polític, el nombre mínim de diputats és 20, elegits almenys en una cinquena part dels Estats membres de la Unió Europea. No és permesa la subscripció a més d'un grup.

  • Alguns diputats no pertanyen a cap grup polític, i formen part dels no inscrits.

  • Abans de cada sessió plenària, els grups polítics examinen els informes elaborats per les comissions parlamentàries i hi proposen esmenes.

  • La posició presa pel grup polític es resol per concert en el seu si, i cap membre no pot rebre indicacions obligatòries del sentit del seu vot.