Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Organització 

Els diputats

El Parlament Europeu el componen 785 diputats elegits en els 27 Estats membres de la recentment ampliada Unió Europea. Des de 1979 els diputats han estat elegits a través de sufragi universal directe per un període de cinc anys. President
 • Cada Estat membre decideix la seva forma d'escrutini tot aplicant regles idèntiques a tota la Unió: dret de vot als majors de 18 anys, igualtat entre homes i dones i secret de vot.
  Cal destacar que les eleccions europees es caracteritzen d'un temps ençà per determinades regles comunes: el sufragi universal directe, la proporcionalitat i un mandat de cinc anys renovable.

 • Els escons es reparteixen, per norma general, proporcionalment a la població de cada país. Cada Estat membre posseeix un nombre d'escons fix, 99 com a màxim i 5 com a mínim.

 • Paritat home-dona: la representació de les dones al si del Parlament Europeu no ha cessat d'augmentar; més d'un terç dels diputats són dones.

 • Un diputat europeu passa el seu temps de treball entre Brussel·les, Estrasburg i la seva circumscripció. A Brussel·les participa en les reunions de les comissions parlamentàries, en les dels grups polítics i en les sessions plenàries addicionals. A Estrasburg assisteix a les 12 sessions plenàries. Paral·lelament a aquestes activitats principals ha de dedicar temps a la seva circumscripció.

 • Els diputats al Parlament Europeu s'agrupen segons les seves afinitats polítiques i no per nacionalitats.

 • Els diputats exerceixen el seu mandat de forma independent.

 • Proveït de majors poders, el diputat europeu influeix gràcies a la seva acció sobre tots els àmbits de la vida quotidiana del ciutadà: el medi ambient, la protecció dels consumidors, els transports i també sobre l'educació, la cultura, la sanitat...

 • Estatut:
  Els diputats europeus reben actualment el mateix salari que els diputats nacionals del país on els van elegir. Tanmateix, al setembre de 2005 s'adoptà un estatut dels diputats del Parlament Europeu que permetrà de corregir les desigualtats de tractament i assegurar més transparència. Aquest estatut entrarà en vigor a començaments de la propera legislatura (2009).