Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Organització 

El paper del President

El President és elegit per un termini de dos anys i mig renovables, és a dir, una semilegislatura. El President representa el Parlament en l'exterior i en les seves relacions amb altres institucions de la Comunitat. President
  • Assistit per 14 vicepresidents, el President dirigeix el conjunt del treball del Parlament i dels seus òrgans constitutius (Mesa i Conferència de Presidents), així com els debats plenaris. Dotze períodes de sessions plenàries tenen lloc a Estrasburg i sis d'addicionals es fixen a Brussel·les.

  • El President vetlla pel compliment del Reglament del Parlament, i assegura a través del seu arbitratge el bon funcionament del conjunt d'activitats de la institució i dels seus òrgans.

  • El President és el representant del Parlament en assumptes jurídics i en totes les relacions exteriors. També opina en tots els grans assumptes internacionals i fa recomanacions destinades a reforçar la Unió Europea.

  • A l'obertura de cada reunió del Consell, el President del Parlament Europeu exposa el punt de vista i les preocupacions del Parlament sobre temes específics, així com els punts inclosos en l'ordre del dia.

  • Un cop aprovat el pressupost de la Unió Europea pel Parlament en una segona lectura, el President el signa i el ratifica.

  • El President del Parlament i el President del Consell signen plegats tots els actes legislatius adoptats en codecisió.